Cập nhật tiến độ dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa

Năm 2015 Tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn ODA do ngân hàng thế giới WB tài trợ. Trong đó vấn đề giải ngân các nguồn vốn cho các dự án cấp nước và xử lý nước thải được đặc biệt quan tâm.
Dự án “Cung cấp ống nhựa HDPE phục vụ thi công gói thầu THWW – 04: “Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải và trạm bơm nâng thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa” được triển khai từ đầu năm 2015 hiện nay cơ bản đến giai đoạn hoàn thiện đường ống chính. Chủ đầu tư dự án là Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa lựa chọn Công ty cổ phần Hà Huy thi công toàn bộ dự án.
Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai là đơn vị cung cấp vật tư đường ống chính cho công ty cổ phần Hà Huy. Tổng giá trị hợp đồng cấp vật tư ống HDPE hơn 10 tỷ đồng với gần 20.8 Km đường ống HDPE bao gồm ống D560 = 6.8 Km PN6, D450 = 6.9 Km PN6, D400 = 1.1 Km PN8, D315 = 4.8 Km PN6, D250 = 0.7 Km PN8 và D200 = 0.5 Km PN8.
Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn Nhựa Đồng Nai xuống công trường thăm hỏi công nhân và hỗ trợ thực hiện dự án.

Trần Đình Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *