Dự án “Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình”  bàn giao giai đoạn 1 

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Thái Bình sử dụng nguồn vốn ODA có tổng mức đầu tư tương đương 10 triệu EURO được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tập trung xây dựng hệ thống thu gom và xử lí nước thải gồm: Trạm xử lí nước thải, hệ thống cống bao, các trạm bơm tăng áp và mua sắm một số thiết bị phục vụ cho công tác vận hành. Giai đoạn 2, khi có nguồn vốn sẽ triển khai tiếp các hạng mục: Cống đầu sông Vĩnh Trà và cống hộp đường Trần Thủ Độ.
Giai đoạn 1 của dự án được triển khai từ năm đầu 2014 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình cùng nhà thầu là Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã lựa chọn công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai là đơn vị cung cấp vật tư đường ống chính giai đoạn 1 dự án.
Hơn 21km đường ống HDPE PN6 của dư án gồm D710, D630, D500, D400, và D355. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 22 tỷ đồng .
Giai đoạn 2 của dự án sắp sửa tiếp tục triển khai công ty cổ phần nhựa Đồng Nai hứa hẹn sẽ vẫn là đơn vị đồng hành cung cấp toàn bộ vật tư ống HDPE cho dự án.
Cùng nhìn lại một số hình ảnh thi công giai đoạn 1:


Trần Đình Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *