Dự án xây dựng công trình nâng cấp khu xử lý trạm cấp nước sạch xã Tam Giang

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai mạnh mẽ, đạt những kết quả khả quan.
Tính đến hết năm 2014, khu vực nông thôn của tỉnh Bắc Ninh có 32 công trình cấp nước sạch tập trung đã đưa vào sử dụng, với công suất 29.419 m 3/ngày đêm, cấp nước sạch cho gần 163 nghìn người, chiếm 21% số dân nông thôn. Các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường.
Dự án:” Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp khu xử lý trạm cấp nước sạch xã Tam Giang, huyện Yên Phong và xây dựng tuyến ống truyền tải trục chính để cấp nước cho các xã Hòa Tiến, Đông Tiến, Yên Phụ, Đông Thọ, Hương Mạc, Phù Khê “ được triển khai từ giữa năm 2014 với công suất thiết kế 14.500m3 /ngày, đêm, đến nay nhà máy góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cho người dân các xã: Tam Giang, Đông Thọ, Yên Phụ và dự kiến đến cuối năm 2015 mở rộng quy mô cấp nước sạch cho các xã Đông Tiến, Hòa Tiến (Yên Phong), Hương Mạc, Phù Khê (thị xã Từ Sơn).
Tổng kinh phí đầu tư cả hai giai đoạn của nhà máy khoảng 95 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) . Chủ đầu tư là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh lựa chọn CÔNG TY XÂY LẮP 559 thi công xây dựng toàn bộ tuyến ống cho dự án.
Đường ống truyền tải trục chính của dự án dùng ống HDPE do Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai cung cấp với tổng giá trị hợp đồng khoảng 18 tỷ đồng với gần 9Km bao gồm ống D560, 500, 450, 400,355 và D280.


Trần Đình Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *