Hệ thống cấp nước thô (nước vận hành) Nhiệt điện Duyên Hải
(Ống HDPE D630 PN10 – Khối lượng: 21.000m)