Nâng cấp tuyến ống truyền dẫn Thành phố Biên Hòa
(HDPE D560- 450-355, khối lượng 10.700m)