Công trình “ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, cống xả, giếng tách cống bao nước thải các khu vực còn lại của thành phố Tam Kỳ “ có chiều dài khoảng 6.7 Km đường ống HDPE là hạng mục đầu tư quan trọng thuộc Tiểu dự án Thu gom, xử lý nước thải và thoát nước TP Tam Kỳ với tổng mức vốn đầu tư 425 tỷ đồng, tương đương 21,7 triệu USD; trong đó, vốn Ngân hàng thế giới tài trợ hơn 17,7 triệu USD.
Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam lựa chọn Liên danh công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư Lê Gia & công ty cổ phần xây dựng công trình 545 thi công toàn bộ gói thầu.
Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai là đơn vi cung cấp toàn bộ đường ống HDPE cho gói thầu bao gồm ống DN315 = 2.772m; DN400 = 3.651m; DN 500 = 289m. Giá trị hợp đồng cung cấp vật tư khoảng 8 tỷ đồng.
Gói thầu được khởi công từ giữa tháng 6/2014 đến nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quá trình thi công đường ống HDPE do công ty cổ phần nhựa Đồng Nai cung cấp: