Nhựa Đồng Nai tiếp tục đồng hành là đơn vị chuyên cung cấp đường ống HDPE cho các công trình Nhiệt Điện

Ngày 4/8/2015 vừa qua Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 trực thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam ra quyết đinh : Phê duyệt Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai vào danh sách nhà thầu phụ/nhà cung cấp ống HDPE và phụ kiện HDPE – Hệ thống cung cấp nước ngọt cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình nằm trong quy hoạch Điện VII của Quốc gia do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế 1.200 MW, tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỉ (tương đương 1,7 tỉ USD), dự kiến sau khi hoàn thành mỗi năm sản xuất được 6,7 tỉ kWh điện thương phẩm
Với năng lực sản xuất đã được chứng minh qua nhiều dự án lớn từ trước đến nay trong đó có hợp đồng cung cấp 22km đường ống HDPE D630 PN10 cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải-Trà Vinh năm 2014 . Nên việc Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình tiếp tục lựa chọn Nhựa Đồng Nai là đơn vị cung cấp toàn bộ đường ống HDPE dẫn nước ngọt vào hồ chứa càng khẳng định thượng hiệu của công ty.
Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai quyết tâm hoàn thành cung cấp ống HDPE cho dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Trần Đình Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *