Phòng thử nghiệm Nhựa Đồng Nai được bộ khoa học công nghệ chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005

Ngày 07 tháng 06 năm 2016 phòng thử nghiệm Công ty CP Nhựa Đồng Nai đã chính thức được Văn phòng công nhận (BoA) của Bộ khoa học và công nghệ cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 928 công nhận về lĩnh vực thử nghiệm cơ học.

Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận kết quả của việc quan tâm, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên phòng thử nghiệm của Công ty CP Nhựa Đồng Nai trong việc đầu tư thiết bị thí nghiệm và xây dựng, áp dụng, tiêu chuẩn hóa quy trình thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Việc đạt được chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 đã chứng tỏ Nhựa Đồng Nai có khả năng cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao đối với 09 phương pháp thử được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế và trong nước. Điều này mang lại sự tin cậy cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Nhựa Đồng Nai cũng như hỗ trợ thử nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ống, phụ tùng nối ống và màng bao bì trong khu vực chưa đáp ứng yêu cầu thử nghiệm, chia sẻ công việc thử nghiệm đối với các trung tâm thử nghiệm và là phòng thử nghiệm tin cậy khi tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng do đơn vị Collaborative Testing Services, Inc. USA tổ chức định kỳ 4 lần/năm với trên 100 phòng thử nghiệm ở nhiều quốc gia trên thế giới, các chỉ tiêu phòng thử nghiệm tham gia đều đạt yêu cầu.
Với kết quả đạt được trên, Phòng thử nghiệm Công ty CP Nhựa Đồng Nai cam kết duy trì và cải tiến liên tục để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đồng thời tiếp tục đầu tư để mở rộng phạm vi công nhận nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng của Công ty cũng như bên ngoài. Sự kiện này cũng là bằng chứng cho thấy cam kết “Phòng thử nghiệm chúng tôi luôn phấn đấu ở mức độ cao nhất, đảm bảo chất lượng đối với mọi hoạt động của mình, nhằm đáp ứng yêu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng đối với kết quả thử nghiệm trong lĩnh vực ống nhựa và bao bì”
Phương châm hoạt động: CHÍNH XÁC- KHÁCH QUAN- KỊP THỜI, trong chính sách chất lượng đã được Nhựa Đồng Nai quan tâm và thực hiện
Kề từ ngày 14 tháng 06 năm 2016 các phòng ban/bộ phận Công ty CP Nhựa Đồng Nai được phép sử dụng Logo hợp chuẩn phòng thử nghiệm song song với Logo ISO 9001 để bổ sung vào form biểu.

Trạc Giáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *