TÚI RÁC

Túi rác không in:

Kích thước túi: theo yêu cầu khách hàng.
Thành phần: HDPE, LLDPE.
Màu sắc túi: theo yêu cầu khách hàng.
Cách đóng gói: theo yêu cầu khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu khách hàng.

2. Túi rác có in:

Kích thước túi: theo yêu cầu khách hàng.
Thành phần: HDPE, LLDPE.
Màu sắc túi: theo yêu cầu khách hàng.
Hình in: theo yêu cầu khách hàng.
Cách đóng gói: theo yêu cầu khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu khách hàng.