TÚI SIÊU THỊ

I. Túi HDPE T shirt blocked :

Túi không in :

Kích thước: theo yêu cầu khách hàng.
Thành phần: HDPE, LLDPE.
Màu sắc túi : theo yêu cầu khách hàng.
Cách đóng gói: theo yêu cầu khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu khách hàng.

Túi có in :

Kích thước túi: theo yêu cầu khách hàng.
Thành phần: HDPE, LLDPE.
Màu sắc túi : theo yêu cầu khách hàng.
Hình in: theo yêu cầu khách hàng.
Cách đóng gói: theo yêu cầu khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu khách hàng.

III. Túi đựng thực phẩm:

Kích thước túi: theo yêu cầu khách hàng.
Thành phần: HDPE, LLDPE.
Màu sắc túi : theo yêu cầu khách hàng.
Hình in: theo yêu cầu khách hàng.
Cách đóng gói: theo yêu cầu khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu khách hàng.

II. Túi LLDPE T Shirt blocked có in:

Kích thước túi: theo yêu cầu khách hàng.
Thành phần: HDPE, LLDPE.
Màu sắc túi : theo yêu cầu khách hàng.
Cách đóng gói: theo yêu cầu khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu khách hàng.