Năng lực sản xuất

Thương hiệu
Thuần Việt
02
Nhà máy ống & phụ kiện
Dịch vụ đẳng cấp
24/7
800
Bộ khuôn
G7
Công nghệ G7
Phòng lab
IEC 17025
map-co-so-ha-tang

VĂN PHÒNG

A. Văn phòng Hà Nội

B. Văn phòng TP. HCM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

1. Nhà máy Nhựa Đồng Nai tại Biên Hòa

Diện tích: 3 ha. Sản xuất Ống & Phụ kiện uPVC, PP-R, HDPE:
4.000 tấn/ tháng.

2. Nhà máy Nhựa Đồng Nai tại Quảng Nam

Diện tích: 1,5 ha. Sản xuất Ống uPVC, PP-R, HDPE: 1.000 tấn/ tháng