Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai


Trụ sở chính

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0251 3836 269
Fax: 0251 3836 174
Hotline: 1800 1209
Emailinfo@nhuadongnai.vn