Nhựa Đồng Nai

Tham gia toàn bộ vòng đời của nước
Bo-giai-phap-NDN-02

Dân dụng/ Tòa nhà

Bộ giải pháp chuyên dụng cao tầng: Skylinks

Ống và phụ kiện chịu lực PP-R (nóng, lạnh)

Ống và phụ kiện thoát nước uPVC

Thủy lợi tưới tiêu

Ống và phụ kiện tự chảy uPVC

Bộ phụ kiện đấu nối: Vặn ren PP

Phụ kiện tưới tiêu (tưới nhỏ giọt, béc phun,…)

Cấp nước công nghiệp

Ống và phụ kiện chịu lực HDPE

Ống và phụ kiện chịu lực uPVC

Bộ phụ kiện đấu nối: Vặn ren PP, cơ khí thép,…

Hạ tầng nước thải

Ống và phụ kiện tự chảy HDPE