Specifications

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D H Z PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (Bar)
20 28 20.8 5.8 25
25 35 23.3 6.3 25
32 44 28.1 8.1 25
40 54 31.6 10.6 25
50 69 36.6 12.6 25
63 86 43.8 15.8 25
75 98 50,3 18.2 25
90 114 57,6 21.6 25
110 140 68,4 26.4 25
125 169 75 30 20
140 187 80 35 20
160 215 89 39 20

Technical standards

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078