Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size ĐK Nắp ĐK Tâm Lỗ ĐK Lỗ D L1min Lmin PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
220 322 316 22 200 195 225 6
280 405 358 22 280 240 280 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3