Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size R R1 R2 L1 L2 H1 H2 H3 PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 x ½ 20 8 4.2 150 80 51 28 20 25
25 x ¾ 20 8 4.2 150 80 51 32 24 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078