Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D Z H PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (bar)
42 49 10 28 6
49 55 10 35 6
60 2 68 12 40 6
76 85 14 53 6
90 3 99 17 62 6
114 4 125 23 78 6
168 6 182 34 120 6
220 8 234 44 155 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3