Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

Co 90 độ uPVC hay còn gọi là cút uPVC sản xuất đạt chuẩn TCVN 8491-3 (xem thêm về tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-3:2011 để biết thêm thông tin), dùng bố trí hệ thống đường ống tại các vị trí không thể dùng ống thẳng, diện tích nhỏ hẹp. Phụ kiện này dùng chủ yếu cho các đường ống nhựa dạng cong, nối các đường ống với nhau hoặc nối đường ống với van hoặc các phụ kiện khác.

Bạn có thể tham khảo thêm các phụ kiện uPVC khác của Nhựa Đồng Nai để kết hợp cho mọi diện tích không gian linh hoạt. Co 90 độ uPVC Nhựa Đồng Nai đa dạng kích thước, với PN 12 (bar) và 15 (bar). Xem thông số chi tiết ở bảng dưới đây:

Size Dmin Zmin Hmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 ½ 28 12 42 15
27 ¾ 33 14 49 15
34 1 42 18 58 15
42 51 22 66 15
49 58 28 83 12
60 2 71 32 95 12
76 88 46 110 12
90 3 102 54 118 12
114 4 131 77 161 12
140 5 158 88 192 12
168 6 188 97 230 12
220 8 241 129 274 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3