Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Lmin PN*
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
180 197.2 155 285 6
280 307 105 285 6
315 334 130 310 6
400 431 140 390 6

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3