Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D H Z PN
Outside Diameter (mm) (mm) (mm) (Bar)
20 29 27 11 25
25 34.8 32.4 15.4 25
32 44 38 17 25
40 54 42.5 21.5 25
50 67 50 26 25
63 85 61.5 35 25
75 96 72 39 25
90 115 80.5 46 25
110 140 98 55.5 25
125 169 113 68 20
140 187 120 75 20
160 215 134 84 20

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078