Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

Co giảm 90 độ uPVC dày hay còn gọi là cút giảm được sản xuất đạt chuẩn TCVN 8491-3 (xem thêm về tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-3:2011 để biết thêm thông tin). Co giảm 90 độ uPVC Nhựa Đồng Nai dùng để nối 2 đầu ống theo góc 90 độ với 1 đầu ra có quy cách nhỏ hơn.

Cút giảm uPVC Nhựa Đồng Nai là sản phẩm chất lượng, hàng đầu trong lựa chọn giải pháp cho các hệ thống ống dẫn nước uống; thoát nước thải, nước mưa; thủy canh, tưới tiêu nông nghiệp tự động; dẫn nước trong công nghiệp và dùng để luồn dây điện ngoài trời. Xem thông số chi tiết sản phẩm ở bảng dưới đây:

Size Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min PN
(mm x mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
27 x 21 ¾ x ½ 33 17 52 28 56 15
34 x 21 1 x ½ 42 15 55 28 62 15
34 x 27 1 x ¾ 42 20 60 33 62 15

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3