Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size G D B L1 Z1 L2 Z2 PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Bar)
20 ½ 28 36 48 36 28 8.4 25
25 ½ 35 36 47 35 31.5 13.5 25
25 ¾ 35 43.8 55 39 31.5 13.5 25
32 1 42 50.8 63 46 37 16 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078