Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D L A PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
60 2 68 49 107 6
90 3 99 75 163 6
114 4 125 95 206 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3