Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D H Z H1 Z1 H2 Z2 PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
49 54 107 97 116 89 148 121 6
60 2 68 135 102 124 89 160 131 6
90 3 99 185 172 204 154 262 212 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3