Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D1 H1 H2 D2 Z PN
mm (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
60 2 72 132 63 32 183 12
76 88 146 64 32 179 12
90 3 102 164 64 32 191 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3