Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size L H D PN
(mm x mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 x 60 4 x 2 163 120 75 6
140 x 60 5 x 2 193 120 75 6
168 x 90 6 x 3 235 150 89 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3