Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D1 D2 D3 H PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 x90 x 60 x 60 x 60 3 x 3 x 2 x 2 x 2 100 96 66 165 6
114 x90 x 60 x 60 x 60 4 x 3 x 2 x 2 x 2 125 99 68.5 190 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3