Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D L1 L2 PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 29 24 7 25
25 34 26 9.5 25
32 43 31.5 11.5 25
40 55 39.5 14.5 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078