Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size G D B L Z PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (Bar)
20 ½ 29 38 38 8 25
25 ½ 35 38 41 7 25
25 ¾ 35 45 44 12.5 25
32 1 45 50 52 9 25
40 56 72 75 54 20
50 69 80 86 61 20
63 2 85 98 109 78 20

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078