Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

Phụ kiện nối trơn uPVC Nhựa Đồng Nai sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam 8491-3. Sản phẩm khớp nối trơn loại dày được Nhựa Đồng Nai sản xuất đa dạng kích thước đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sử dụng của khách hàng.

Nối trơn uPVC dày dùng để kết nối các ống nhựa riêng lẻ có cùng đường kính với nhau, áp dụng phổ biến trong giải pháp tuyến ống dẫn. Tham khảo ngay tại bảng số liệu dưới đây:

Size Dmin Zmin Lmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 ½ 28 3 63 15
27 ¾ 33 3 73 15
34 1 42 4 84 15
42 51 4 92 15
49 58 5 115 12
60 2 71 6 134 12
76 88 6 134 12
90 3 101 6 134 12
114 4 130 8 176 12
140 5 158 9 217 12
168 6 187 13 277 12
220 8 240 14 304 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3