Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D L H1 H2 PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 29 95 45 21.3 25
25 35 120 54 26.4 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078