Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D1 A B C H R PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 4 114 41 86 63 201 198 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3