Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D1 D2 L d1 I PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 47 29 50 19 17 10
25 53 35 55 24 17.5 10
32 64 43 60 31 20 10

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078