Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size A D I d L G PN
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 x ½ 41 28 17 19 56 ½ 25
25 x ¾ 48 34 17 24 58 ¾ 25
32 x 1 57 43 20 31 67.5 1 25
40 x 1¼ 78 57 22 39 75 20
50 x 1½ 90 69 24 50 84 20
63 x 2 108 83 30 62 96 2 20
75 x 2½ 137 122 32 74 97 20

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078