Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D H Z L PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
27 ¾ 33 84 28 58 15
34 1 43 95 33 69 15
42 52 104 33 78 15
49 59 133 35 86 12
60 2 72 153 43 107 12

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3