Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Z1min H1min PN*
(mm x mm) (mm) (mm) (mm) 250 (mm) (bar)
220 x 168 236.8 70 190 180 400 6
250 x 114 273 50 180 180 350 6
250 x 140 273 50 180 220 380 6
280 x 168 308 40 190 220 400 6
280 x 180 308 40 190 295 400 6
280 x 220 308 105 255 455 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3