Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D Z H Z1 H1 H2 PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
60 2 68 30 55 40 65 71 6
90 3 99 40 80 80 120 110 6
114 4 125 51 100 99 149 137 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3