Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D Z H PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (bar)
42 49 24 42 6
49 55 28 49 6
60 2 66 32 57 6
76 85 41 76 6
90 3 99 48 88 6
114 4 125 60 110 6
168 6 182 88 168 6
220 8 234 112 217 6

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3