Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

Tê đều uPVC hay con gọi là ba chạc 900, là phụ kiện uPVC phổ biến dùng để kết nối 3 đoạn đường ống tại điểm đường ống tách thành 3 hướng theo hình chữ T. Sản phẩm tê đều uPVC dày Nhựa Đồng Nai sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-3:2011 dễ dàng sử dụng và lắp đặt trong hệ thống ống dẫn bằng cách sử dụng keo dán nhựa.

Bạn có thể tham khảo thêm các phụ kiện uPVC loại dày Nhựa Đồng Nai để sử dụng theo mục đích và nhu cầu xây dựng hệ thống tuyến ống của mình. Xem thông số chi tiết của tê đều uPVC Nhựa Đồng Nai tại bảng dưới đây:

Size Dmin Zmin Hmin PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 ½ 28 13 43 15
27 ¾ 33 17 52 15
34 1 42 18 58 15
42 51 22 66 15
49 58 25 80 12
60 2 71 32 95 12
76 88 46 110 12
90 3 101 53 117 12
114 4 130 69 153 12
140 5 158 81 185 12
168 6 188 95 227 12
220 8 240 126 271 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3