Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size A B C D1 D2 D H PN
(mm x mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
40 x 25 80 110 90 57 40 35 15 25
50 x 25 80 110 90 70 50 35 15 25
63 x 25 80 110 90 87 62 35 20 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078