Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

Tê giảm uPVC là phụ kiện uPVC, sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu tiên tiến, không chỉ đạt chuẩn ISO mà còn đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8491-3:2011. Phụ kiện dùng phổ biến để kết nối 3 đoạn ống tại điểm đường ống tách thành 3 hướng theo hình chữ T, với 2 nhánh ống có kích thước bằng nhau và 1 nhánh kích thước nhỏ hơn.

Sản phẩm tê giảm uPVC Nhựa Đồng Nai đa dạng kích thước, được cung cấp để đáp ứng yêu cầu của hầu hết giải pháp tuyến ống dẫn cũng như cấp thoát nước.

Size Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min PN
(mm x mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
27 x 21 ¾ x ½ 33 13 48 28 15 45 15
34 x 21 1 x ½ 42 12 52 28 20 52 15
34 x 27 1 x ¾ 42 17 57 33 21 57 15
42 x 21 1¼ x ½ 51 14 58 28 24 58 15
42 x 27 1¼ x ¾ 51 16 60 33 24 59 15
42 x 34 1¼ x 1 51 19 63 42 24 64 15
49 x 27 1½ x ¾ 58 15 70 33 24 61 12
49 x 34 1½ x 1 58 19 74 42 27 67 12
49 x 42 1½ x 1¼ 58 23 78 51 27 71 12
60 x 21 2 x ½ 70 15 78 28 31 63 12
60 x 27 2 x ¾ 70 17 80 34 31 68 12
60 x 34 2 x 1 71 20 83 42 34 71 12
60 x 42 2 x 1¼ 71 24 87 51 34 87 12
60 x 49 2 x 1½ 71 27 90 58 35 91 12
90 x 49 3 x 1½ 101 30 94 58 46 101 12
90 x 60 3 x 2 101 36 100 71 47 110 12
114 x 60 4 x 2 130 38 122 71 62 125 12
114 x 90 4 x 3 130 66 140 101 61 125 12
140 x 114 5 x 4 158 66 130 130 71 170 12
168 x 114 6 x 4 188 71 203 130 98 182 12
220 x 114 8 x 4 240 72 217 130 130 214 12
220 x 168 8 x 6 240 102 247 188 126 258 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3