Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size G D H B L Z PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Bar)
20 ½ 30 47 36 55 19 25
25 ½ 34 48 43 64 23.2 25
25 ¾ 34 57 43 64 23.2 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078