Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D H L PN
(mm x mm) (mm x in) (mm) (mm) (mm) (bar)
27 x 21 27 x ½ 34 90 25 15
27 x 27 27 x ¾ 34 73 28 15

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3