Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size G D H B L Z PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 ½ 29.5 35 36 55 19 25
25 ½ 34.5 36 36.5 64 30 25
25 ¾ 34.5 39 44 64 30 25

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078