Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Lmin Zmin Hmin Tr PN
(mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
114 4 114.3 224 50 112 88 6
168 6 168.2 340 80 170 88 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3