Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D1 D2 D3 H1 H2 H3 PN
(mm x mm) ( in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 x 60 3 x 2 90 99 41 117 30 40 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3