Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D1 D2 D3 H1 H2 H3 PN
(mm) ( in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
49 78 56 48 117 44 40 15
60 2 90 70 41 117 40 40 15
90 3 120 90 70 117 40 40 12
114 4 141 128 101 117 45 42 12

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3