Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size Dmin Zmin Hmin Z1min H1min PN
(mm) (in x in) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
90 3 99 45 85 73 113 6
114 4 125 56 106 88 138 6

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3