Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3

 

Size D L H D PN
(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
21 ½ 21.34 74 43.0 30.0 15
27 ¾ 26.67 84 50.6 34.5 15
34 1 33.40 98,4 56.6 42.5 15
42 42.16 110 63.5 52.0 15
49 48.26 127 70.8 61.8 12
60 2 60.33 148 81.5 75.2 12

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3