Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078

 

Size D L Z Z1 PN
(mm) (in) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
20 ½ 18.8 17 78 28 20
25 ¾ 23.5 17 93 31 20
32 1 30.4 19 93 39 20
40 38.3 21.5 104.5 46 20
50 48.3 24.5 120 56 20
63 2 61.1 28.4 135 63.5 20

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078